scienceeducation.expo

Di depan memberi teladan, Di tengah memberi bimbingan, Di belakang memberi dorongan #Pendidikan #Perubahan #MasaDepan #HargaDiriBangsa

💬 0Slumber