#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور

images and videos

یکسال با ناله و اندوه گذشت 
یکسال با مرور خاطرات زیبایی که در طول عمر کوتاه ولی پربارت برامون ساختی زندگی کردیم
یکسال گذشت اما آنقدر برایم زنده هستی که انگار چند روزی بیشتر از هم جدا نبودیم
یکسال گذشت ولی ثانیه های بی تو به سالی گذشتند ... چه تضادی .. چقدر دردناکه وقتی ندیدن یک نفر هم زود بگذره و هم دیر .. این تضاد جانکاهه

علی جونم ... برات بالاترین منازل بهشتی را از قادر متعال خواستارم ... روحت شاد و قرین و غریق رحمت پروردگار عالم
داغ تو همیشه تازه است و هیچ تسکینی براش نیست حتی زمان

دلگیرم از این شهر سرد .. این کوچه های بی عبور 
وقتی به من فکر میکنی .. حس میکنم از راه دور
آخر یه شب این گریه ها سوی چشام و میبره
عطرت داره از پیرهنی که جا گذاشتی میپره
#اللهم_أدخلنا_الجنة_بلا_حساب_ولا_سابق_عذاب🙌 
#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور
ما ز بالاییم و بالا میرویم

یکسال با ناله و اندوه گذشت
یکسال با مرور خاطرات زیبایی که در طول عمر کوتاه ولی پربارت برامون ساختی زندگی کردیم
یکسال گذشت اما آنقدر برایم زنده هستی که انگار چند روزی بیشتر از هم جدا نبودیم
یکسال گذشت ولی ثانیه های بی تو به سالی گذشتند ... چه تضادی .. چقدر دردناکه وقتی ندیدن یک نفر هم زود بگذره و هم دیر .. این تضاد جانکاهه

علی جونم ... برات بالاترین منازل بهشتی را از قادر متعال خواستارم ... روحت شاد و قرین و غریق رحمت پروردگار عالم
داغ تو همیشه تازه است و هیچ تسکینی براش نیست حتی زمان

دلگیرم از این شهر سرد .. این کوچه های بی عبور
وقتی به من فکر میکنی .. حس میکنم از راه دور
آخر یه شب این گریه ها سوی چشام و میبره
عطرت داره از پیرهنی که جا گذاشتی میپره
#اللهم_أدخلنا_الجنة_بلا_حساب_ولا_سابق_عذاب🙌
#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور

💬 49X-Pro II

#داداشی یکسال گذشت ... اولین #تولد #آسمانی شدنت مبارک ... یکسال با #خاطراتت زندگی کردیم خودت نبودی ولی یادت هر لحظه با ما بود ... #روحت شاد . نامت همیشه جاوید . یادت بخیر و گرامی .... کم و کاستی های #مراسم دیروز رو به بزرگیه دلت ببخش #بزرگمرد

#اللهم_اغفر_لجميع_المسلمين_والمسلمات_والمؤمنين_والمؤمنات_الاحياء_منهم_والاموات 
#اللهم_أدخلنا_الجنة_بلا_حساب_ولا_سابق_عذاب🙌 
#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور
ما ز بالاییم و بالا میرویم

#داداشی یکسال گذشت ... اولین #تولد #آسمانی شدنت مبارک ... یکسال با #خاطراتت زندگی کردیم خودت نبودی ولی یادت هر لحظه با ما بود ... #روحت شاد . نامت همیشه جاوید . یادت بخیر و گرامی .... کم و کاستی های #مراسم دیروز رو به بزرگیه دلت ببخش #بزرگمرد

#اللهم_اغفر_لجميع_المسلمين_والمسلمات_والمؤمنين_والمؤمنات_الاحياء_منهم_والاموات
#اللهم_أدخلنا_الجنة_بلا_حساب_ولا_سابق_عذاب🙌
#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور

💬 50Normal
At بهشت زهرا

کـــــــــــاش بودی 
هـــــــــــر جا رو #نگاه میکــــــــــنم صد خـــــــــاطره به یادم مـــــــــــیاد 
عـــــــــــــلی جـــــــــان
این شبــــــــها بهتــــــــر میفـــــهمم چرا میگن فاصـــــــــله ها حریف خـــــــــاطره ها نمیـشـــــــــن ...............
روحـــــــــــت شـــــــــــاد داداشــــــــی .. کنــــــار ارباب باشی و در خدمت #ارباب .. آمـیـــــــــــــــــــن
😢😢😢😢 #اللهم_اغفر_لجميع_المسلمين_والمسلمات_والمؤمنين_والمؤمنات_الاحياء_منهم_والاموات 
#اللهم_أدخلنا_الجنة_بلا_حساب_ولا_سابق_عذاب🙌 
#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور
ما ز بالاییم و بالا میرویم

کـــــــــــاش بودی
هـــــــــــر جا رو #نگاه میکــــــــــنم صد خـــــــــاطره به یادم مـــــــــــیاد
عـــــــــــــلی جـــــــــان
این شبــــــــها بهتــــــــر میفـــــهمم چرا میگن فاصـــــــــله ها حریف خـــــــــاطره ها نمیـشـــــــــن ...............
روحـــــــــــت شـــــــــــاد داداشــــــــی .. کنــــــار ارباب باشی و در خدمت #ارباب .. آمـیـــــــــــــــــــن
😢😢😢😢 #اللهم_اغفر_لجميع_المسلمين_والمسلمات_والمؤمنين_والمؤمنات_الاحياء_منهم_والاموات
#اللهم_أدخلنا_الجنة_بلا_حساب_ولا_سابق_عذاب🙌
#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور

💬 42Rise

شب جمعه بهانست ... همیشه به یادتم تو هوایی که تو نفس نمیکشی نفس کشیدن سخته 
هر شب چشم به راه دیدنتم ، به عشق اینکه به خواب دوباره ببینمت چشمام رو میبندم

مرسی که فراموشم نکردی و به خوابم میای ، #داداشی
#اللهم_اغفر_لجميع_المسلمين_والمسلمات_والمؤمنين_والمؤمنات_الاحياء_منهم_والاموات 
#اللهم_أدخلنا_الجنة_بلا_حساب_ولا_سابق_عذاب🙌 
#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور
ما ز بالاییم و بالا میرویم

شب جمعه بهانست ... همیشه به یادتم تو هوایی که تو نفس نمیکشی نفس کشیدن سخته
هر شب چشم به راه دیدنتم ، به عشق اینکه به خواب دوباره ببینمت چشمام رو میبندم

مرسی که فراموشم نکردی و به خوابم میای ، #داداشی
#اللهم_اغفر_لجميع_المسلمين_والمسلمات_والمؤمنين_والمؤمنات_الاحياء_منهم_والاموات
#اللهم_أدخلنا_الجنة_بلا_حساب_ولا_سابق_عذاب🙌
#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور

💬 35Reyes

خدایا ! خروج از ماه مبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده.
.

#الهی_العفو
.
‌

#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور
مهدی فتوت شاکری

خدایا ! خروج از ماه مبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده.
.

#الهی_العفو
.


#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور

💬 1Normal

قاری #عبدالباسط_عبدالصمد 
امروز اولین پنجشنبه ماه مبارک رمضان، 
خداوندا! در این روزها و شبهای لبالب مهربانی و رأفت، ببخشای بر آنانکه از دیده رفته اند، از دل اما نه! #ماه_مبارک_رمضان #روزه #نذری #خیرات #پنجشنبه #رفتگان #رفتگان_را_یاد_کنیم #اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور
DASHTESTAN

قاری #عبدالباسط_عبدالصمد
امروز اولین پنجشنبه ماه مبارک رمضان،
خداوندا! در این روزها و شبهای لبالب مهربانی و رأفت، ببخشای بر آنانکه از دیده رفته اند، از دل اما نه! #ماه_مبارک_رمضان #روزه #نذری #خیرات #پنجشنبه #رفتگان #رفتگان_را_یاد_کنیم #اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور

💬 3Normal

.
اندر سلایق من و آبجی کوچيکه😆😄
امروز اولین پنجشنبه ماه مبارک رمضان، حلوا پزون داشتیم به نیت رفتگان!

خداوندا! در این روزها و شبهای لبالب مهربانی و رأفت، ببخشای بر آنانکه از دیده رفته اند، از دل اما نه!😢
#ماه_مبارک_رمضان #روزه #نذری #خیرات #حلوا #پنجشنبه #رفتگان #رفتگان_را_یاد_کنیم #اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور
Maryam Nouri

.
اندر سلایق من و آبجی کوچيکه😆😄
امروز اولین پنجشنبه ماه مبارک رمضان، حلوا پزون داشتیم به نیت رفتگان!

خداوندا! در این روزها و شبهای لبالب مهربانی و رأفت، ببخشای بر آنانکه از دیده رفته اند، از دل اما نه!😢
#ماه_مبارک_رمضان #روزه #نذری #خیرات #حلوا #پنجشنبه #رفتگان #رفتگان_را_یاد_کنیم #اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور

💬 9Normal

#ادعیه_ماه_مبارک_رمضان .
🌸🍃بعد از نمازها این دعا خوانده شود:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا عَلِیُّ یا عَظیمُ، یا غَفُورُ یا رَحیمُ،
اَنْتَ الرَّبُّ الْعَظیمُ الَّذی لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیءٌ وَهُوَ السَّمیعُ الْبَصیرُ،
وَهذا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهْ، وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ، وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذی فَرَضْتَ صِیامَهُ عَلَیَّ، وَهُوَ شَهْرُ رَمَضانَ،
الَّذی اَنْزَلْتَ فیهِ الْقُرْآنَ، هُدىً لِلنّاسِ وَبَیِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانَ،
وَجَعَلْتَ فیهِ لَیْلَةَ الْقَدْرِ، وَجَعَلْتَها خَیْراً مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ،
فَیا ذَا الْمَنِّ وَلا یُمَنُّ عَلَیْكَ،
مُنَّ عَلَیَّ بِفَكاكِ رَقَبَتی مِنَ النّارِ فیمَنْ تَمُنَّ عَلَیْهِ،وَاَدْخِلْنِی الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ . .
.
.. 🌸🍃دعای بعد از هر نماز واجب در ماه مبارک رمضان:

اَللّهُمَّ اَدْخِلْ عَلی اَهْلِ الْقُبُورِ السُّرُورَ
خدایا بفرست بر خفتگان در گور نشاط و سرور
اَللّهُمَّ اَغْنِ کُلَّ فَقیرٍ
خدایا دارا کن هر نداری را
اَللّهُمَّ اَشْبِعْ کُلَّ جایِعٍ
خدایا سیر کن هر گرسنه ای را
اَللّهُمَّ اکْسُ کُلَّ عُرْیانٍ
خدایا بپوشان هر برهنه را
اَللّهُمَّ اقْضِ دَیْنَ کُلِّ مَدینٍ
خدایا ادا کن قرض هر قرضداری را
اَللّهُمَّ فَرِّجْ عَنْ کُلِّ مَکْرُوبٍ
خدایا به وطن بازگردان هر دور از وطنی را
اَللّهُمَّ رُدَّ کُلَّ غَریبٍ
خدایا بگشا اندوه هر غمزده را
اَللّهُمَّ فُکَّ کُلَّ اَسیرٍ
خدایا آزاد کن هر اسیری را
اَللّهُمَّ اَصْلِحْ کُلَّ فاسِدٍ مِنْ اُمُورِ الْمُسْلِمینَ
خدایا اصلاح کن هر فسادی را از کار مسلمین
اَللّهُمَّ اشْفِ کُلَّ مَریضٍ
خدایا درمان کن هر بیماری را
اَللّهُمَّ سُدَّ فَقْرَنا بِغِناکَ
خدایا ببند رخنه فقر ما را به وسیله دارائی خود
اَللّهُمَّ غَیِّرْ سُوءَ حالِنا بِحُسْنِ حالِکَ
خدایا بدی حال ما را بخوبی حال خودت مبدل کن
اَللّهُمَّ اقْضِ عَنَّا الدَّیْنَ وَاَغْنِنا مِنَ الْفَقْرِ
خدایا ادا کن از ما قرض و بدهیمان را و بی نیازمان کن از نداری
اِنَّکَ عَلی کُلِّشَیءٍ قَدیرٌ
که راستی تو بر هر چیز توانایی
. 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸
#التماس_دعا
#التماس_دعای_فرج
#یاعلی_یاعظیم 
#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور 
#ماه_مبارک_رمضان
#اللهم_عجل_لولیک_الفرج 
#اللهم_صل_علی_محمد_وآل_محمد_وعجل_فرجهم
🌷﷽🌷

#ادعیه_ماه_مبارک_رمضان .
🌸🍃بعد از نمازها این دعا خوانده شود:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا عَلِیُّ یا عَظیمُ، یا غَفُورُ یا رَحیمُ،
اَنْتَ الرَّبُّ الْعَظیمُ الَّذی لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیءٌ وَهُوَ السَّمیعُ الْبَصیرُ،
وَهذا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهْ، وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ، وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذی فَرَضْتَ صِیامَهُ عَلَیَّ، وَهُوَ شَهْرُ رَمَضانَ،
الَّذی اَنْزَلْتَ فیهِ الْقُرْآنَ، هُدىً لِلنّاسِ وَبَیِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانَ،
وَجَعَلْتَ فیهِ لَیْلَةَ الْقَدْرِ، وَجَعَلْتَها خَیْراً مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ،
فَیا ذَا الْمَنِّ وَلا یُمَنُّ عَلَیْكَ،
مُنَّ عَلَیَّ بِفَكاكِ رَقَبَتی مِنَ النّارِ فیمَنْ تَمُنَّ عَلَیْهِ،وَاَدْخِلْنِی الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ . .
.
.. 🌸🍃دعای بعد از هر نماز واجب در ماه مبارک رمضان:

اَللّهُمَّ اَدْخِلْ عَلی اَهْلِ الْقُبُورِ السُّرُورَ
خدایا بفرست بر خفتگان در گور نشاط و سرور
اَللّهُمَّ اَغْنِ کُلَّ فَقیرٍ
خدایا دارا کن هر نداری را
اَللّهُمَّ اَشْبِعْ کُلَّ جایِعٍ
خدایا سیر کن هر گرسنه ای را
اَللّهُمَّ اکْسُ کُلَّ عُرْیانٍ
خدایا بپوشان هر برهنه را
اَللّهُمَّ اقْضِ دَیْنَ کُلِّ مَدینٍ
خدایا ادا کن قرض هر قرضداری را
اَللّهُمَّ فَرِّجْ عَنْ کُلِّ مَکْرُوبٍ
خدایا به وطن بازگردان هر دور از وطنی را
اَللّهُمَّ رُدَّ کُلَّ غَریبٍ
خدایا بگشا اندوه هر غمزده را
اَللّهُمَّ فُکَّ کُلَّ اَسیرٍ
خدایا آزاد کن هر اسیری را
اَللّهُمَّ اَصْلِحْ کُلَّ فاسِدٍ مِنْ اُمُورِ الْمُسْلِمینَ
خدایا اصلاح کن هر فسادی را از کار مسلمین
اَللّهُمَّ اشْفِ کُلَّ مَریضٍ
خدایا درمان کن هر بیماری را
اَللّهُمَّ سُدَّ فَقْرَنا بِغِناکَ
خدایا ببند رخنه فقر ما را به وسیله دارائی خود
اَللّهُمَّ غَیِّرْ سُوءَ حالِنا بِحُسْنِ حالِکَ
خدایا بدی حال ما را بخوبی حال خودت مبدل کن
اَللّهُمَّ اقْضِ عَنَّا الدَّیْنَ وَاَغْنِنا مِنَ الْفَقْرِ
خدایا ادا کن از ما قرض و بدهیمان را و بی نیازمان کن از نداری
اِنَّکَ عَلی کُلِّشَیءٍ قَدیرٌ
که راستی تو بر هر چیز توانایی
. 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸
#التماس_دعا
#التماس_دعای_فرج
#یاعلی_یاعظیم
#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور
#ماه_مبارک_رمضان
#اللهم_عجل_لولیک_الفرج
#اللهم_صل_علی_محمد_وآل_محمد_وعجل_فرجهم

💬 0Lo-fi

#یا_الله 
#یا_محمد 
#یا_علی 
#یا_فاطمه 
#یا_حسن 
#یا_حسین 
#ماه_خدا 
#ماه_مبارک_رمضان_مبارک 
#ماه_مهمانی_خدا 
#ماه_مبارک_رمضان 
#رمضان_الکریم 
#تو_که_باشی_دلم_دیگه_نمیلرزه 
#دردم_به_جز_نگاه_تو_درمان_نمیشود 
#الهی_العفو 
#الهی_به_اهل_بیتی_العفو 
#سلام_بر_رمضان 
#سلام_بر_لبهای_تشنه_ات_حسین_جان 
#اللهم_ارزقنی_شهادة_فی_سبیلک 
#اللهم_ارزقنی_شفاعة_الحسین_یوم_الورود 
#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور 
#اللهم_اجعلنا_صبرا_جمیلا 
#اللهم_اصلح_اخلاقنا 
#اللهم_اجعل_عواقب_امورنا_خیرا 
#یا_فاطر_بحق_فاطمه_عجل_لولیک_الفرج 
خدای مهربونمون، ممنونم که باز هم به مهمونیت دعوتمون کردی، همیشه میزبان، هوای میهمان رو داشته، هوامونو داشتی، باز هم داشته باشه، قسم به مهربونیت، خیلی مخلصیم 😉🌹❤️😍 به به مهمونی 😍
دوستان دعوت شدن به این مهمونی بزرگ و نَفَس کشیدن تو این لحظه های قیمتی مبارکمون باشه.🌹🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️❤️❤️🎉🎉🎉🎉🎉🌸🌸🌸🌸🌸
Mahdi rezaei

#یا_الله
#یا_محمد
#یا_علی
#یا_فاطمه
#یا_حسن
#یا_حسین
#ماه_خدا
#ماه_مبارک_رمضان_مبارک
#ماه_مهمانی_خدا
#ماه_مبارک_رمضان
#رمضان_الکریم
#تو_که_باشی_دلم_دیگه_نمیلرزه
#دردم_به_جز_نگاه_تو_درمان_نمیشود
#الهی_العفو
#الهی_به_اهل_بیتی_العفو
#سلام_بر_رمضان
#سلام_بر_لبهای_تشنه_ات_حسین_جان
#اللهم_ارزقنی_شهادة_فی_سبیلک
#اللهم_ارزقنی_شفاعة_الحسین_یوم_الورود
#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور
#اللهم_اجعلنا_صبرا_جمیلا
#اللهم_اصلح_اخلاقنا
#اللهم_اجعل_عواقب_امورنا_خیرا
#یا_فاطر_بحق_فاطمه_عجل_لولیک_الفرج
خدای مهربونمون، ممنونم که باز هم به مهمونیت دعوتمون کردی، همیشه میزبان، هوای میهمان رو داشته، هوامونو داشتی، باز هم داشته باشه، قسم به مهربونیت، خیلی مخلصیم 😉🌹❤️😍 به به مهمونی 😍
دوستان دعوت شدن به این مهمونی بزرگ و نَفَس کشیدن تو این لحظه های قیمتی مبارکمون باشه.🌹🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️❤️❤️🎉🎉🎉🎉🎉🌸🌸🌸🌸🌸

💬 0Normal

#ماه_مهمانی_خدا .
روزگاری می رسد 
که زیر خروار ها خاک 
نشاط میخواهم 
پس حالا میخوانم :

#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور
یا زینب کبری

#ماه_مهمانی_خدا .
روزگاری می رسد
که زیر خروار ها خاک
نشاط میخواهم
پس حالا میخوانم :

#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور

💬 0Mayfair

.
.

حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد...
.
دو گروه قدر ماه مبارک رمضان را بیشتر می دانند .
یکی عارفان اهل معنا و دیگری اسیران خاک
.
برای همین است که اول دعای ماه رمضان میخانیم
.

#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور
.
محتاج دعای همه ی شما هستم.....
.
.
🔷﷽مهدی رادان|Mahdi Radan﷽🔷

.
.

حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد...
.
دو گروه قدر ماه مبارک رمضان را بیشتر می دانند .
یکی عارفان اهل معنا و دیگری اسیران خاک
.
برای همین است که اول دعای ماه رمضان میخانیم
.

#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور
.
محتاج دعای همه ی شما هستم.....
.
.

💬 10Normal

آقا بیاااا
.
.
.
ثانیه ها در پی هم میدوند...🕐🕜🕑🕝
ثانیه هایی که شاهد اشک ها و لبخندهامون بودن🎭
چه عزیزانی که لحظه ای بودند و لحظه ای بعد😢
شاهد رفتن های زیادی بودیم😟
ثانیه های آخر اسفند هم تلخ تر از قبل...
آخرین جمعه سال است همه ی گذشتگان رو با صلواتی شاد کنیم برای غریب ترین و تنهاترین مرد هم دعا کنیم 🙁...
دعا کنیم و از رحمتش ناامید نباشیم...
یک بار فقط و فقط برای یوسف زهرا دعا کنیم😍
آقا بیا که آمدنت معنای واقعی بهار🌱 است🌼🌻🌺🌸🏵💐
آقا بیا که آمدنت آنقدر شیرین🍬🍭 است که کام تلخ همه ی رفتن ها را به دمی فراموش کنیم
آقاااااا بیااااااا🖐🖑
تو را من چشم بر راهم
.
#اللهم_عجل_لولیک_الفرج
#اللهم_صل_علي_محمدﷺو_آل_محمدﷺو_عجل_فرجهم 
#لا_تقنطوا_من_رحمه_لله
#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور
#تسلیت:حاجیه خانم جهانشاه-حسین آقاجانی- رضا شایق-آتش نشانان و کسبه پلاسکو-حسن جوهرچی-علی معلم-افشین یداللهی-دنیا فنی زاده-حبیب -داوود رشیدی-عباس کیارستمی-خسرو شجاع زاده-آیت الله رفسنجانی-شهدا مدافع حرم و....همه ی رفتگان سال ۹۵😢
farzaneh

آقا بیاااا
.
.
.
ثانیه ها در پی هم میدوند...🕐🕜🕑🕝
ثانیه هایی که شاهد اشک ها و لبخندهامون بودن🎭
چه عزیزانی که لحظه ای بودند و لحظه ای بعد😢
شاهد رفتن های زیادی بودیم😟
ثانیه های آخر اسفند هم تلخ تر از قبل...
آخرین جمعه سال است همه ی گذشتگان رو با صلواتی شاد کنیم برای غریب ترین و تنهاترین مرد هم دعا کنیم 🙁...
دعا کنیم و از رحمتش ناامید نباشیم...
یک بار فقط و فقط برای یوسف زهرا دعا کنیم😍
آقا بیا که آمدنت معنای واقعی بهار🌱 است🌼🌻🌺🌸🏵💐
آقا بیا که آمدنت آنقدر شیرین🍬🍭 است که کام تلخ همه ی رفتن ها را به دمی فراموش کنیم
آقاااااا بیااااااا🖐🖑
تو را من چشم بر راهم
.
#اللهم_عجل_لولیک_الفرج
#اللهم_صل_علي_محمدﷺو_آل_محمدﷺو_عجل_فرجهم
#لا_تقنطوا_من_رحمه_لله
#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور
#تسلیت:حاجیه خانم جهانشاه-حسین آقاجانی- رضا شایق-آتش نشانان و کسبه پلاسکو-حسن جوهرچی-علی معلم-افشین یداللهی-دنیا فنی زاده-حبیب -داوود رشیدی-عباس کیارستمی-خسرو شجاع زاده-آیت الله رفسنجانی-شهدا مدافع حرم و....همه ی رفتگان سال ۹۵😢

💬 6Normal

ahadeth313

💬 2Normal

الإمام عليّ عليه السلام ـ في وَصفِ الدُّنيا ـ فَهِيَ كَرَوضَةٍ اِعتَمَّ مَرعاها ، وأعجَبَت مَن يَراها ، عَذبٌ شِربُها ، طَيِّبٌ تُربُها ، تَمُجُّ عُروقُها الثَّرى ، وتَنطُفُ فُروعُهَا النَّدى ، حَتّى إذا بَلَغَ العُشبُ إبّانَهُ ، وَاستَوى بَنانُهُ ، هاجَت ريحٌ تَحُتُّ الوَرَقَ ، وتُفَرِّقُ مَا اتَّسَقَ ، فَأَصبَحَت كَما قالَ اللّه ُ : «هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَـحُ وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْ ءٍ مُّقْتَدِرًا» ، اُنظُروا فِي الدُّنيا في كَثرَةِ ما يُعجِبُكم ، وقِلَّةِ ما يَنفَعُكُم . #امام على عليه السلام ـ در وصف دنيا ـ دنيا چون مرغزارى است كه گياهانش قد كشيده و بيننده اش را خوش مى آيد ، آبش گواراست و خاكش خوش. از آوندهايشان تَرى مى تراود و از شاخه هايشان ژاله مى چكد، و چون سبزه هايش رشد كنند و گل و گياهانش قامت بيفرازند، به ناگاه ، بادى وزيدن مى گيرد و برگ ها را فرو مى ريزد و آن همه نظم و هماهنگى را از هم مى پراكند و چنان مى شود كه خداوند فرموده است: «و چنان خشك گرديد كه بادها پراكنده اش كردند، و خداست كه همواره بر هر كارى تواناست . دنيا را بنگريد كه از آنچه شما را خوش مى آيد، چه فراوان دارد و آنچه شما را سودمند مى افتد ، چه اندك دارد» . الكافي : ج 8 ص 17 ح 3 عن محمّد بن إسماعيل الهمداني عن الإمام الكاظم عليه السلام .
ahadeth313

الإمام عليّ عليه السلام ـ في وَصفِ الدُّنيا ـ فَهِيَ كَرَوضَةٍ اِعتَمَّ مَرعاها ، وأعجَبَت مَن يَراها ، عَذبٌ شِربُها ، طَيِّبٌ تُربُها ، تَمُجُّ عُروقُها الثَّرى ، وتَنطُفُ فُروعُهَا النَّدى ، حَتّى إذا بَلَغَ العُشبُ إبّانَهُ ، وَاستَوى بَنانُهُ ، هاجَت ريحٌ تَحُتُّ الوَرَقَ ، وتُفَرِّقُ مَا اتَّسَقَ ، فَأَصبَحَت كَما قالَ اللّه ُ : «هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَـحُ وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْ ءٍ مُّقْتَدِرًا» ، اُنظُروا فِي الدُّنيا في كَثرَةِ ما يُعجِبُكم ، وقِلَّةِ ما يَنفَعُكُم . #امام على عليه السلام ـ در وصف دنيا ـ دنيا چون مرغزارى است كه گياهانش قد كشيده و بيننده اش را خوش مى آيد ، آبش گواراست و خاكش خوش. از آوندهايشان تَرى مى تراود و از شاخه هايشان ژاله مى چكد، و چون سبزه هايش رشد كنند و گل و گياهانش قامت بيفرازند، به ناگاه ، بادى وزيدن مى گيرد و برگ ها را فرو مى ريزد و آن همه نظم و هماهنگى را از هم مى پراكند و چنان مى شود كه خداوند فرموده است: «و چنان خشك گرديد كه بادها پراكنده اش كردند، و خداست كه همواره بر هر كارى تواناست . دنيا را بنگريد كه از آنچه شما را خوش مى آيد، چه فراوان دارد و آنچه شما را سودمند مى افتد ، چه اندك دارد» . الكافي : ج 8 ص 17 ح 3 عن محمّد بن إسماعيل الهمداني عن الإمام الكاظم عليه السلام .

💬 2Normal

.
#سالاد
#سالاد_حاجوی
خوشمزه شده بود
جای دوستان خالی
.
برای سلامتی و داشته هاتون شکر کنید
بعد از هر نماز واجب سر به سجده بگذارید و سه بار
الحمد لله و یا شکرا لله بگویید
.
برای خانواده و فامیل و دوستانتان دعا کنید
.
برای همه دعا کنید با دعاهایی چون:
#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور (برای اموات)
#اللهم_اغن_کل_فقیر (برای گرفتاران مالی)
#اللهم_اشف_کل_مریض (برای بیماران)
#اللهم_فرج_عن_كل_مکروب (برای اونایی که غم و اندوهی دارن)
در قنوت و سجده های نماز و یا بعد نمازهاتون که به اجابت بسیار نزدیکه

دعا کنید
خصوصا برای همه اونهایی که خدمتی یا محبتی بهتون کردن
ویژه دعا کنید
متاسفانه شخصا برای اونایی که آزار دارن نمیتونم دعا کنم
(برعکس برای لطف دوستان همیشه قدردان و دعاگو بوده ام)
شما تونستین دعاشون کنید
برای هدایتشون
برای سلامتشون
و تغییر و تحولشون...
.
شخصا از مشهدیهای عزیز التماس دعای فراوان دارم
خوشا به سعادتتون...
hajiii

.
#سالاد
#سالاد_حاجوی
خوشمزه شده بود
جای دوستان خالی
.
برای سلامتی و داشته هاتون شکر کنید
بعد از هر نماز واجب سر به سجده بگذارید و سه بار
الحمد لله و یا شکرا لله بگویید
.
برای خانواده و فامیل و دوستانتان دعا کنید
.
برای همه دعا کنید با دعاهایی چون:
#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور (برای اموات)
#اللهم_اغن_کل_فقیر (برای گرفتاران مالی)
#اللهم_اشف_کل_مریض (برای بیماران)
#اللهم_فرج_عن_كل_مکروب (برای اونایی که غم و اندوهی دارن)
در قنوت و سجده های نماز و یا بعد نمازهاتون که به اجابت بسیار نزدیکه

دعا کنید
خصوصا برای همه اونهایی که خدمتی یا محبتی بهتون کردن
ویژه دعا کنید
متاسفانه شخصا برای اونایی که آزار دارن نمیتونم دعا کنم
(برعکس برای لطف دوستان همیشه قدردان و دعاگو بوده ام)
شما تونستین دعاشون کنید
برای هدایتشون
برای سلامتشون
و تغییر و تحولشون...
.
شخصا از مشهدیهای عزیز التماس دعای فراوان دارم
خوشا به سعادتتون...

💬 20Ludwig

(۱۳۱۶_۱۳۹۵) . الهي رضا برضائك و تسليما لامرك
بانو #مهدیه_الهی_قمشه_ای #بانوی_قرآنی #شاعر #مولوی_شناس و #محقق_ادبیات_عرفانی ، عصر امروز شنبه نوزدهم تیر ، در سن هفتاد و نه سالگی ، درگذشت.
ایشان از بیست و دوم خردادماه ، به دلیل مشکلات تنفسی و عفونت ریه در بیمارستان ، بستری بودند.
از خداوند رحمان و منان ، آرامش و قرین شدن روح ایشان با اولیاء الله را بخواهیم و نیز برای عزیزان عرصه هنر ، که فردا مراسم تشییع و خاکسپار آنان است.
فقدان این بانوی بزرگوار به بازماندگان ، مخصوصا #استاد_حسین_الهی_قمشه_ای و همه ، تسلیت.
.
#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم 
#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور
امان ا... مرتضوی

(۱۳۱۶_۱۳۹۵) . الهي رضا برضائك و تسليما لامرك
بانو #مهدیه_الهی_قمشه_ای #بانوی_قرآنی #شاعر #مولوی_شناس و #محقق_ادبیات_عرفانی ، عصر امروز شنبه نوزدهم تیر ، در سن هفتاد و نه سالگی ، درگذشت.
ایشان از بیست و دوم خردادماه ، به دلیل مشکلات تنفسی و عفونت ریه در بیمارستان ، بستری بودند.
از خداوند رحمان و منان ، آرامش و قرین شدن روح ایشان با اولیاء الله را بخواهیم و نیز برای عزیزان عرصه هنر ، که فردا مراسم تشییع و خاکسپار آنان است.
فقدان این بانوی بزرگوار به بازماندگان ، مخصوصا #استاد_حسین_الهی_قمشه_ای و همه ، تسلیت.
.
#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم
#اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور

💬 0Normal

#ياعلي اوكف ويايهم الله يصبر اهلهم واصدقاهم #اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور
f_g147

#ياعلي اوكف ويايهم الله يصبر اهلهم واصدقاهم #اللهم_ادخل_علی_اهل_القبور_السرور

💬 3Clarendon

next