Messi & Martha Yahya

@messimartha

Ask Our Dad @djreal001 & Mum @harjokerejoice About Us

Images and videos by Messi & Martha Yahya

God bless mummy Ayotunde and our big mummy for the gift.......

God bless mummy Ayotunde and our big mummy for the gift.......

💬 0Normal

Thanks for coming

Thanks for coming

💬 0Normal

Our 1st birthday on earth

Our 1st birthday on earth

💬 1Normal

We bless GOD

We bless GOD

💬 0Gingham

We are happy we have you as our mummy...... @harjokerejoice

We are happy we have you as our mummy...... @harjokerejoice

💬 0Gingham

God bless our mum and dad

God bless our mum and dad

💬 3Normal

Wíníwíní lójú orogún
Ejìwọ̀rọ̀ lojú  emi ìyá ẹ̀, Ẹ̀jìrẹ́ ará ìṣokún, 
Ẹdúnjobí, 
ọmọ a gbórí igi rétẹréte, 
Ọkàn ń bá bí méjì ló wọlé tọ míwá, 
Ọ́bẹ́kíṣì bẹ́kéṣé,
Ó bé sílé alákìísa, 
Ó salákìísà donígba aṣọ.
Gbajúmọ̀ ọmọ tíí gbàkúnlẹ̀ ìyá,
Tíí gbàdọ̀bálẹ̀ lọ́wọ́ baba tó bí í lọmọ. 
Bi Táyélolú ti nló ni iwájú, 
Bééni, Kehinde ń tó lẹ́yìn, 
Táyélolú ni àbúrò, 
Kehinde ni ẹ̀gbọ́n, 
Táyélolú ni a rán pé kí  o ló tó ayé wò, 
B'ayé dára , bi ko dára 
O tọ́ ayé wò,
Ayé dun bi oyin 
Táyélolú, Kehinde, ni mo ki
Ejìwọ̀rọ̀ lojú ìyá ẹ̀
O dé ilé ọba tẹ̀rín-tẹ̀rín, 
Jẹ́ kí nrí jẹ, kí n rí mú. 
Orí mí jẹ́ ń bí ìbejì l'ọ́mọ, 
èdùmàrè fún gbogbo àwọn tó ń w'ojú rẹ ní ọmọ gbajúmọ̀ bí ìbejì yí oooo... Àmín àṣẹ....Api bufdae to u taiwo n kehinde

Wíníwíní lójú orogún
Ejìwọ̀rọ̀ lojú emi ìyá ẹ̀, Ẹ̀jìrẹ́ ará ìṣokún,
Ẹdúnjobí,
ọmọ a gbórí igi rétẹréte,
Ọkàn ń bá bí méjì ló wọlé tọ míwá,
Ọ́bẹ́kíṣì bẹ́kéṣé,
Ó bé sílé alákìísa,
Ó salákìísà donígba aṣọ.
Gbajúmọ̀ ọmọ tíí gbàkúnlẹ̀ ìyá,
Tíí gbàdọ̀bálẹ̀ lọ́wọ́ baba tó bí í lọmọ.
Bi Táyélolú ti nló ni iwájú,
Bééni, Kehinde ń tó lẹ́yìn,
Táyélolú ni àbúrò,
Kehinde ni ẹ̀gbọ́n,
Táyélolú ni a rán pé kí o ló tó ayé wò,
B'ayé dára , bi ko dára
O tọ́ ayé wò,
Ayé dun bi oyin
Táyélolú, Kehinde, ni mo ki
Ejìwọ̀rọ̀ lojú ìyá ẹ̀
O dé ilé ọba tẹ̀rín-tẹ̀rín,
Jẹ́ kí nrí jẹ, kí n rí mú.
Orí mí jẹ́ ń bí ìbejì l'ọ́mọ,
èdùmàrè fún gbogbo àwọn tó ń w'ojú rẹ ní ọmọ gbajúmọ̀ bí ìbejì yí oooo... Àmín àṣẹ....Api bufdae to u taiwo n kehinde

💬 2Normal

With mum and junior boy......

With mum and junior boy......

💬 1Gingham

Playing with my dad @djreal001

Playing with my dad @djreal001

💬 0Normal

Playing time

Playing time

💬 0Normal

AUG 19th......

AUG 19th......

💬 0Normal

Mum with wizkid manager @harjokerejoice

Mum with wizkid manager @harjokerejoice

💬 0Clarendon

God bless our dad

God bless our dad

💬 0Normal

God bless our mum @harjokerejoice

God bless our mum @harjokerejoice

💬 0Normal

God bless @mcoluomo for the gift

God bless @mcoluomo for the gift

💬 0Normal

EJIRE OYILA

EJIRE OYILA

💬 0Normal

Alhamdulilahi......

Alhamdulilahi......

💬 0Normal

Thank God for our dad....

Thank God for our dad....

💬 0Normal

Playing time

Playing time

💬 1Normal

With my lovely dad @djreal001

With my lovely dad @djreal001

💬 0Normal

Dad is teaching me how to drive @djreal001

Dad is teaching me how to drive @djreal001

💬 0Normal

Our 1st children day was fun with our my and dad cc @djreal001 @harjokerejoice

Our 1st children day was fun with our my and dad cc @djreal001 @harjokerejoice

💬 1Clarendon

Meeting with dad before outing @djreal001

Meeting with dad before outing @djreal001

💬 0Normal
At Egbeda

All thanks to Almighty God. We say thank U to God & our parent.

All thanks to Almighty God. We say thank U to God & our parent.

💬 1Normal
At De Pavilion Hotel

God bless @officialpasuma for the gift

God bless @officialpasuma for the gift

💬 0Gingham
At Unity Estate Gate

Our day 1 in ds world.

Our day 1 in ds world.

💬 0Normal

My dad

My dad

💬 1Normal

Isn't she cute?

Isn't she cute?

💬 0Normal

Our Gold

Our Gold

💬 1Normal

Watch out 4 ds mixtape 4rm our precious father ds December.

Watch out 4 ds mixtape 4rm our precious father ds December.

💬 0Normal

Truly,He loves us....

Truly,He loves us....

💬 0Normal

Fatherly love( kehinde can sleep+ Taye got swag)= REAL

Fatherly love( kehinde can sleep+ Taye got swag)= REAL

💬 0Normal

Meet our dad!!!

Meet our dad!!!

💬 0Crema